RADA GMINY (oświadczenia składane 30 dni od dnia złożenia ślubowania)

od do