Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Komisja Rewizyjna
Data utworzenia
2012-11-17
Opis

Skład Komisji:

Zygmunt Krasuski – Przewodniczący

Piotr Kowalczyk – Wiceprzewodniczący

Adam Kurowski

Anna Mościcka

Franciszek Rola


UCHWAŁA NR I/5/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Plan pracy:

UCHWAŁA NR XV/105/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

UCHWAŁA NR III/29/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy


Przedmiot działania Komisji Rady - informacje szczegółowe

Nazwa komisji (pełna):   Komisja Rewizyjna
Symbol Komisji:   Rewizyjna
Przedmiot działania Komisji:
Komisja ta powołana jest w celu kontrolowania działalności wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Wykonuje ona zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność wójta , gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod względem:
- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności,
- celowości,
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.
3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady Gminy w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:- -
Dodano do BIP dnia: 2012-11-17 20:44:32