Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Trzebieszów

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) lub PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Data utworzenia
2023-09-20
Obowiązujący
2023-09-20 -
Opis

Według nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2023, poz. 1469) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)  oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z tym każdy właściciel nieruchomości w Gminie Trzebieszów zobowiązany jest wypełnić druk zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i złożyć druk do Urzędu Gminy Trzebieszów do dnia 31 grudnia 2023 r.

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą pracownicy Urzędu Gminy Trzebieszów przeprowadzają kontrolę w zakresie sposobu i częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Kontroli podlegają dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych (umowa  z przedsiębiorcą oraz rachunki).

Za niezłożenie druku zgłoszenia lub dokumentów potwierdzających prawidłowy wywóz nieczystości ciekłych, a także utrudnianie lub udaremnienie pracownikom Gminy przeprowadzenia kontroli grozić będzie kara grzywny od 500zł do 5000zł. Wysokość kary wynika wprost z ustawy wobec czego zwracamy się do mieszkańców o złożenie wymaganych druków, by uniknąć tej sankcji.

Załącznik:

  1. Druk zgłoszenia
Plik
pdf 117 KB pobrano: 126 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Sulej Marcin
Dodano do BIP dnia: 2023-09-20 12:49:23