Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Trzebieszów

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
LVII Sesja Rady Gminy Trzebieszów w dniu 28 grudnia 2022 roku
Znak
LVII/2022
Data utworzenia
2022-12-23
Obowiązujący
2022-12-23 -
Opis

ZAPROSZENIE – ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 28 grudnia 2022r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie  odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie LVII Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z LV (55) Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebieszów
  na 2023 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzebieszów na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mikłusy w Gminie Trzebieszów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Informacje – wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów 

Andrzej Nurzyński

Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Smolak Sławomir
Dodano do BIP dnia: 2022-12-23 12:16:36